Użytkownik:   
Hasło:
 
Pamiętaj mnie          
Zapomniałem hasła »
Nowy użytkownik » 

  CzarterMazury.pl » Newsy » XXII edycja WIATR i WODA

XXII edycja WIATR i WODA

Data: 2010-02-24

Targi Wiatr i WodaW dniach 11-14 marca 2010 roku w Warszawie odb?d? si? 22 Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA. W Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Pr?dzy?skiego 12/14 spotkaj? si? przedstawiciele bran?y i mi?o?nicy sportów i rekreacji na wodzie z Polski i z zagranicy. Targi WIATR i WODA s? najwi?ksz? i najstarsz? w Polsce imprez? wystawiennicz? bran?y sportów wodnych i rekreacji.

W dniach 11-14 marca 2010 roku w Warszawie odb?d? si? 22 Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA. W Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Pr?dzy?skiego 12/14 spotkaj? si? przedstawiciele bran?y i mi?o?nicy sportów i rekreacji na wodzie z Polski i z zagranicy.

Targi WIATR i WODA s? najwi?ksz? i najstarsz? w Polsce imprez? wystawiennicz? bran?y sportów wodnych i rekreacji. Odbywaj? si? od 20 lat, od czterech lat maj? swoj? nadmorsk? edycj? na wodzie w Gdyni. Targi s? coroczn? zapowiedzi? zbli?aj?cego si? sezonu i miejscem spotka? bran?y i sympatyków ?eglarstwa, jachtingu motorowego, kajakarstwa oraz nurkowania z Polski i ze ?wiata Impreza jest cz?onkiem IFBSO – mi?dzynarodowej organizacji zrzeszaj?cej wiod?ce na ?wiecie targi ?eglarskie.

Podczas Targów WIATR i WODA swoj? ofert? zaprezentuj? wszystkie najwi?ksze polskie stocznie jachtowe, firmy oferuj?ce sprz?t i akcesoria ?eglarskie, sprz?t motorowodny, sprz?t do nurkowania, windsurfingu, sprz?t asekuracyjny i ratunkowy, odzie? turystyczn?, sportow? i rekreacyjn?. W?ród wystawców znajd? si? równie? organizatorzy czarterów, regat, wyjazdów szkoleniowych i turystycznych oraz media bran?owe.

Na Targach WIATR i WODA zwiedzaj?cy b?d? mogli podziwia? premierowe prezentacje najpi?kniejszych jachtów i najszybszych ?odzi motorowych z oferty polskich i zagranicznych producentów.

Podczas zesz?orocznej 21 edycji Targów swoj? ofert? zaprezentowa?o blisko 340 firm m.in. z Polski, Brazylii, Grecji, Niemiec, Egiptu, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn, Szwecji, W?gier, W?och, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Imprez? odwiedzi?a rekordowa liczba go?ci: 28 134 osób.

W tym roku Targom WIATR i WODA towarzyszy? b?d? X Targi Sprz?tu W?dkarskiego NA RYBY daj?c wszystkim mi?o?ników sp?dzania czasu nad wod? i na wodzie mo?liwo?? zapoznania si? w tym samym miejscu i czasie z szerokim wachlarzem ofert. W sektorze Targów NA RYBY zgromadzone zostan? stoiska firm oferuj?cych sprz?t i akcesoria w?dkarskie zaczynaj?c do w?dek, sp?awików, poprzez pontony a na zan?tach ko?cz?c.Targi WIATR i WODA ,podobnie jak w minionych latach, b?d? okazj? do spotka? z przedstawicielami dyscyplin sportowych zwi?zanych z wod? - zapalonymi ?eglarzami, kajakarzami, p?etwonurkami oraz ratownikami wodnymi i podró?nikami a w tym roku tak?e w?dkarzami sportowymi. Podczas targów nie zabraknie ciekawych prelekcji, prezentacji oraz pokazów skierowanych do mi?o?ników sportów wodnych.

Kiedy na targi?

22 edycja Targów WIATR i WODA tradycyjnie trwa? b?dzie 4 dni. W czwartek, 11 marca od 11.00 do 15.00 wst?p na targi zarezerwowany jest dla publiczno?ci bran?owej, zaproszonych go?ci i przedstawicieli mediów, szersza publiczno?? mo?e tego dnia zwiedza? targi od 15.00 do 18.00. Nast?pnie targi mo?na zwiedza?: 12 marca (pi?tek) i 13 marca (sobota) w godzinach 10.00 - 18.00. W niedziel? 14 marca – w godz. 10.00 -17.00.

Serdecznie zapraszamy !

O serwisie | Regulamin | Polityka prywatności | Dla firm czarterowych | Kontakt

Jesteśmy w wyszukiwarkach:

© 2006-2018 CzarterMazury.pl