Użytkownik:   
Hasło:
 
Pamiętaj mnie          
Zapomniałem hasła »
Nowy użytkownik » 

  CzarterMazury.pl » Newsy » POLYACHT MOR?E - ZUPE?NIE NOWE TARGI!

POLYACHT MOR?E - ZUPE?NIE NOWE TARGI!

Data: 2007-04-05

OD NOWA! W Gda?sku POWSTAJE ZUPE?NIE NOWA IMPREZA DLA WODNIAKÓW!

12. Gda?skie Targi Sportów Wodnych
Termin targów: 13.04-15.04.2007

Wspania?a atmosfera, zabawa, go?cie, szanty, konkursy, wyj?tkowe osoby, odkrywcy i zdobywcy, konferencje, bitwa o ?eglarstwo morskie, piraci, szkolenia i ?wi?towanie - tak mo?na opisa? ZUPE?NIE NOWY POLYACHT.

To tu, w pó?nocnej Polsce jest skupiony przemys? stoczniowy. To tu, dzia?aj? presti?owe uczelnie szkol?ce najlepszych marynarzy. To tu, chrzczony by? katamaran Romana Paszke. To tu, powsta?o Narodowe Centrum ?eglarstwa.

To tu, mo?esz poczu? prawdziwy wiatr w ?agle!

Program targów

13 kwietnia - pi?tek, 10.00 - 18.00

10.00

 • Seminarium “ Zarz?dzanie gmin? a finansowanie rozwoju lokalnego”,
 • Wr?czenie nagród w Konkursie GMINA-MANAGER 2007, budynek B7, sala 2, org. Fundacja Promocji Gmin Polskich

10.30-12.00

 • Szkolenie “Fundusze Unijne dla turystyki”, budynek B7, sala 1, org. Polska Organizacja Turystyczna

11.00

 • UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW, scena
 • Wr?czenie nagród laureatom konkursu “Najlepsza promocja turystyki woj. pomorskiego 2006”

11.30

 • Konferencja “O?wietlenie hotelu czyli jak wp?ywa? na decyzje, zachowanie i samopoczucie go?cia hotelowego”, hala 4, sala 1, org. Grupa Lux Media, MTG SA

12.00

 • Chorwacja - Ma?y Kraj na Wielkie Wakacje – konferencja prasowa Narodowego O?rodka Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce, hala 5, antresola, sala konf. 2

12.00

 • Konferencja “Inwestycje hotelowe w Polsce stan faktyczny na 2006 rok”, Organizator: Centrum Inwestycji Hotelowych, MTG S.A., hala 4 sala 2
 • Statystyka Ile rocznie przybywa w Polsce obiektów noclegowych. Podzia? na rejony o najwi?kszym przyro?cie inwestycji, prow. Rosalinda Mach, redaktor naczelna miesi?cznika “Mój Hotel Gold”
 • Typowy obiekt hotelowy na podstawie danych z pierwszej w Polsce wzorcowni hotelowej. prow. Rosalinda Mach, redaktor naczelna miesi?cznika “Mój Hotel Gold”
 • Finansowanie inwestycji hotelowych. Kredyt czy leasing, fundusze unijne i mo?liwo?ci otrzymania dotacji przez bank. Prow. Dariusz Szwed BZWBk
 • Odnowa biologiczna czy SPA jako dodatkowe atrakcje w hotelu. Prow. Ryszard Sztylka Unibiokomfort Klafs.

13.00

 • KONFERENCJA PRASOWA TARGÓW, budynek B7, sala 1
 • Konferencja prasowa Polskiej Izby Turystyki - Inauguracja sezonu turystycznego i obchodów 15-lecia PIT Oddzia? Pomorski, budynek B7, sala 1

13.30

 • Seminarium “Do?wiadczenia Biur Kongresów i Konferencji ( Convention Bureau) w Polsce", org. Gda?ska Organizacja Turystyczna i Gda?sk Convention Bureau, budynek B7, sala 2
 • Polska Organizacja Turystyczna - Convention Bureau of Poland "Promocja us?ug konferencyjnych woj. pomorskiego przez Convention Bureau of Poland"
 • Convention Bureau Warszawa  Krzysztof Celuch  "Dzia?alno?? Warsaw Convention Bureau w latach 2006-2007  - realizowane projekty"
 • Convention Bureau Toru? Wojciech ?opaci?ski “Toru? Convention Bureau - a jednak mo?na z konkurencj?..." 
 • Gda?sk Convention Bureau, prow. Dr Jacek Olszewski “Dzia?alno?? Gda?sk Convention Bureau”

14.00

 • “Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru po?udniowego Ba?tyku” - projekt Crossbalt, Spotkanie dla partnerów projektu, hala 5, sala2

15:30

- Prezentacja Bia?orusi, budynek B7, sala1

14 kwietnia - sobota, 10.00 - 18.00

8.00-18.00

 • STUDY TOUR, Org. Starostwo L?bork, Stowarzyszenie LOT ?eba.

10.00

 • Seminarium “Oferta turystyczna woj. pomorskiego”, org. Akademia Morska w Gdyni, budynek B7, sala 2, Przewodnicz?cy - dr Tomasz Studzieniecki,
 • Uroczysto?? rozdania dyplomów absolwentom podyplomowych studiów Turystyka Hotelarstwo na Wydziale Przedsi?biorczo?ci i Towaroznawstwa AM w Gdyni, dr Tomasz Studzieniecki, kierownik studium TiH AM w Gdyni
 • “Turystyka w Basenie Morza Ba?tyckiego”, Thomas Mielke, The Baltic Sea Turism Commission
 • “Szlak Menonitów – o? rozwoju turystyki na ?u?awach”, Grzegorz Gola, Gmina Cedry Wielkie
 • “Promocja mi?dzynarodowa Pomorza”, dr Tomasz Studzieniecki, Katedra Organizacji Us?ug Turystyczno-Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni
 • “Sopot na 4 pory roku”, “Sopot, Sport & Spa”, Magdalena Babi?ska, Orbis Travel; Katarzyna Stawiasz, UM Sopot
 • Muzeum Bursztynu w Gda?sku, Joanna Gr??awska, Muzeum Bursztynu, oddzia? Muzeum Historycznego Miasta Gda?ska

 

11.30 - 11.45 Przerwa

Przewodnicz?cy - dr hab. in?. Piotr Palich, prof. AM w Gdyni

 • “Europejski szlak gotyku ceglanego”, Kerstin Greiling, German Association for Housing, Urban and Spatial Development, Niemcy
 • “Gda?sk w ofertach polskich biur podró?y”, dr Jacek Olszewski, Wy?sza Szko?a Gospodarki, Bydgoszcz
 • “Murowane oczarowanie czyli jak wygl?da promocja turystyczna miasta Malborka”, Ma?gorzata Marsza?kowska, Dyrektor Malbork Welcome Center
 • “Produkt turystyczny Pomorza ?rodkowego - szlak rowerowy Greenway - Naszyjnik Pó?nocy, Marek Romaniec, Urz?d Gminy Debrzno
 • “Turystyka w Gminie Gniewino - perspektywy rozwoju” Krzysztof Kochan, Urz?d Gminy Gniewino
 • “Ksi?stwo ?eba”, Hanna Wolska, LOT ?eba

Dyskusja i podsumowanie seminarium

11.00

 • I Konferencja Nowoczesnych Technologii w Turystyce Internet&Business Profit, organizator: Creatio Business Development, MTG SA, budynek B7, sala 1
 • “Przysz?o?? bezprzewodowego Internetu jest darmowa. Dlaczego oferowanie darmowego bezprzewodowego Internetu jest wa?ne dla bran?y turystycznej i hotelarskiej”, Joe Brunoli wiceprezes, HotSpot Market Development, Irlandia
 • “Internet z gniazdka elektrycznego, oferta dla wymagaj?cych. Sieci szkieletowe i dost?p indywidualny”, Philippe Wahab Telkonet, Stany Zjednoczone
 • “Kompleksowe rozwi?zania w zakresie dost?pu do Internetu w obiektach hotelowych” , Tomasz Janczak, Creatio Business Development Polska.

11.00

 • Konferencja “Problemy polskiego ?eglarstwa”, org. Gda?ska Federacja ?eglarska, hala 4, sala 1

14.00

 • Promocja walorów turystycznych Polski poprzez imprezy sportowe - Tour de Pologne 2007 i Skoda Auto Grand Prix MTB 2007".
 • Konferencja magazynu "All Inclusive" i "Magazynu Europa" z przedstawicielami Lang Team, Czes?awem Langiem, hala 5, antresola, sala konferencyjna 2

14.30

 • Prezentacje - turystyka wodna, hala 4, sala 1

15.00

 • Szkolenie dla biur agencyjnych, organizator: Konsorcjum Polskich Biur Podró?y, Trade and Travel Company (spotkanie zamkni?te dla agentów), budynek B7, sala 1

16.30

 • BENEFIS X-lecia targów GTT, scena
 • WR?CZRNIE MEDALI MERCURIUS GEDANENSIS
 • WR?CZENIE JUBILEUSZOWYCH MEDALI I DYPLOMÓW NAJWIERNIEJSZYM WYSTAWCOM

15 kwietnia - niedziela, 10.00-17.00

8.30

 • IV Mi?dzynarodowe Forum Turystyki Studenckiej “Turystyka sentymentalna w zjednoczonej Europie”, Forum z udzia?em 12 europejskich wy?szych uczelni turystycznych organizator: Wydzia? Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gda?sku, budynek B7, sala 2

11:00

 • Spotkanie uczestników Gda?skiego Pucharu ?eglarskiego, organizator: Gda?ska Federacja ?eglarska, hala 5, antresola, sala 1

13.00

 • Rozstrzygni?cie konkursu na najatrakcyjniejsze stoisko targów GTT, Ciep?y Ba?tyk, Polyacht, scenaO serwisie | Regulamin | Polityka prywatności | Dla firm czarterowych | Kontakt

Jesteśmy w wyszukiwarkach:

© 2006-2018 CzarterMazury.pl