Użytkownik:   
Hasło:
 
Pamiętaj mnie          
Zapomniałem hasła »
Nowy użytkownik » 

  CzarterMazury.pl » Newsy » Maxus Solo Around - samotne op?yni?cie ?wiata najmniejszym polskim jachtem

Maxus Solo Around - samotne op?yni?cie ?wiata najmniejszym polskim jachtem

Data: 2015-01-16

24.11.2014 o godzinie 11:42 UTC Szymon Kuczy?ski rozpocz?? swój samotny rejs dooko?a ?wiata. Wyp?yn?? z portu w  Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich.Wyruszy? towarzysz?c najwi?kszym amatorskimi regatami "Atlantic Rally for Cruisers" (ARC) w których startuje ponad 200 jachtów. Po?egluje tras? pasatow? przez Atlantyk na Karaiby. Nast?pnie przez Kana? Panamski dostanie si? na Ocean Spokojny. Tam planowany jest postój na Polinezji Francuskiej. Kolejna przerwa w rejsie nast?pi w Australii gdzie ?eglarz odpocznie i zajmie si? konserwacj? jachtu. Tu te? rozpocznie si? trudniejsza cze?? rejsu - pokonanie Cie?niny Torresa i Pacyfiku.  Afryk? Szymon op?ynie od po?udnia dooko?a tzw. Przyl?dka Burz gdzie spotka? go mog? bardzo ci??kie warunki pogodowe. Po  postoju w Kapsztadzie rozpocznie si? ostatni odcinek rejsu - powrót na Wyspy Kanaryjskie aby zamkn?? p?tl? dooko?a ?wiata. Koniec wyprawy zaplanowany jest na pó?n? wiosn? 2016 roku.

O rejsie-przygotowania:

Przedsi?wzi?cie rozpocz??o si? od dostosowania projektu seryjnego, ma?ego jachtu Maxus 22 do  samotnej oceanicznej ?eglugi. Tworzony maxus ju? na etapie projektowania przewidziany by? jako jednostka na ró?ne akweny. Konstrukcja ta oprócz wód ?ródl?dowych ?egluje i startuje w regatach morskich min. na Ba?tyku, Adriatyku, Morzu ?ródziemnym czy Zatoce Biskajskiej. Wodowanie Maxusa 22 ?Atlantic Puffin? odby?o si? 10.05.2014 r.

JACHT:  Maxus 22  ze stoczni Northman z W?gorzewa, jest najmniejszym polskim jachtem, który pop?ynie w oko?oziemski rejs. Ma zaledwie 6,36m d?ugo?ci, 2,48m szeroko?ci i 23m? powierzchni ?agli.

Kolejny etap projektu stanowi?y testy jachtu i tak Maxus 22 Atlanic Puffin wyruszy? w rejs Polska ? Szetlandy ? Wyspy Owcze ? Islandia. W czasie tego dwumiesi?cznego rejsu na pó?noc jacht pokona? 3,5 tys. mil morskich i sprawdzi? si? w  ci??kich warunkach pogodowych. Wyprawa  zako?czy?a si?  pe?nym  sukcesem.  Szymon Kuczy?ski na  ?Lilla My? pop?yn??  wówczas samotnie na Wyspy Owcze i z powrotem.

Wa?ny by? równie? udzia? Szymona w regatach: na Ba?tyku (Unity Line ? 2 miejsce w klasie samotników), Ba?tyckich Regatach Samotnych ?eglarzy o Puchar Poloneza - 6 miejsce w grupie Open II Single i nagroda za rywalizacje fair play za pomoc niesion? innym uczestnikom oraz Sailbook Cup 2014 - 4 miejsce w grupie KWR.

Zwie?czeniem testów by? za?ogowy rejs z Polski na Wyspy Kanaryjskie. 30 sierpnia Szymon Kuczy?ski na pok?adzie Maxusa 22  wyruszy? z  Dziwnowa. Przez wi?kszo?? trasy ?eglowa? samotnie. Odwiedzi? miedzy innymi najwi?ksze ?eglarskie o?rodki w Europie La Rochelle i Cowes. Przez te cztery miesi?ce Maxus 22 przep?yn? bezawaryjnie i bez silnika prawie 7000 mil. Jacht okaza? si? jednostk? bardzo bezpieczna (sztormy z wiatrem do 58 w?z?ów) i  szybk? (przebiegi do 120-140 mil na dob?).

Dziennik pok?adowy z wyprawy na stronie stoczni Northman (www.northman.pl ) o na stronie wydarzenia (www.zewoceanu.pl).

Partnerzy g?ówni projektu Maxus Solo Around:

Stocznia jachtowa Northman Ahoj czarterO serwisie | Regulamin | Polityka prywatności | Dla firm czarterowych | Kontakt

Jesteśmy w wyszukiwarkach:

© 2006-2018 CzarterMazury.pl